Werf: Gebr. Van der Meer

in Vlaardingen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. Van der Meer".

Algemeen

De werfcode is: =Meer-Vlaardingen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Kortedijk, Buizengat in Vlaardingen.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 2 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was gespecialiseerd in vissersschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1909.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1909.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Gebr. Van der Meer, scheepswerf "De Hoop" in Schiedam.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Gebroeders Van der Windt, werf De Hoop in Vlaardingen.

Bijzonderheden

Dit zijn dezelfde gebr. Van der Meer als die we een paar jaar eerder in Schiedam tegenkomen (zie =Meer-Schiedam). Peter Zuydgeest zegt: "de gebr. Van der Meer, woonachtig in Maassluis en afkomstig uit Schiedam".

Eerst de link met Schiedam: vanaf 1883 huurde of kocht Verwey & Co een werf aan de Lange Nieuwstraat(Plantage) in Schiedam. In 1902 werd die werf gekocht (of gehuurd?) door de Gebr. van der Meer. Toen die in 1906 stalen schepen gingen bouwen kwam de buurt in opstand. Dat werd uitgevochten tot de Hoge Raad aan toe, maar de Gebr. van der Meer verloren die rechtzaken. Rond 1908 zijn ze naar Vlaardingen verhuisd, wat dus overeenkomt met de gegevens uit de metingen. Volgens de website van Het Scheepsbouwmuseum hebben ze in Vlaardingen in tien jaar tijd niet minder dan 35 stalen loggers gebouwd.

De naam van de werf staat niet in de meting maar is uit andere bron (het boek van Matthijs Struijs) toegevoegd. Opvallend is dat daarbij de naam "De Nieuwe Maas" gebruikt wordt, een naam die we pas 13 jaar later weer tegenkomen, maar dan gekoppeld aan N.J. van der Windt. Ik denk dat Struijs zich vergist: de werf in Schiedam heette De Hoop. De werf van de Gebr. van der Windt (die deze werf in Vlaardingen overnamen) heette ook de Hoop. Het is voor de hand liggend dat de Gebr. Van der Meer de naam De Hoop meegenomen hebben en aan deze werf gegeven hebben. Kennelijk haalt Struijs in dit geval de Gebr. van der Windt en N.J. van der Windt door elkaar.

Slechts 2 metingen (van 2 verschillende schepen, wel van dezelfde eigenaar). Toch een serieus te nemen werf, hij komt in 1913 ook voor in Schip en Werf.

Uit het boek van Struijs blijkt dat deze werf hoofdzakelijk vissersschepen bouwde. Volgens Struijs heetten de Gebroeders Pierer en Cornelis van der Meer.

Er is een plankaart uit 1921 van de gemeente bewaard gebleven van de Spoorsingel tot de Nieuwe Maas. De beschrijving daarvan vermeldt: "Aan de waterkant is ook het terrein van de toenmalige Scheepswerf Gebr. van der Meer ingetekend, deze lag hier sinds 1909. In 1919 werd de werf verkocht aan Gebr. van der Windt." Na de Tweede Wereldoorlog is zowel de werf als het haventje onderdeel van het Nieuwe Matexterrein (tankopslag) geworden."

De plaats van de werf aan de Kortedijk (die helemaal niet zo kort is) is vrij gemakkelijk te bepalen. Tegenwoordig staat er woningbouw, en één hofje daarin heet "Werf de Hoop". Een inkoppertje!

(JS, mei 2020, aangevuld mei 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!