Werf: J. Meinds

in Stadskanaal / Onstwedde

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J. Meinds".

Algemeen

De werfcode is: =Meinds-Stadskanaal
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Cereskade 15 in Stadskanaal / Onstwedde.  

Er staan 3 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1962.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1963.

Deze werf is een vervolg op de werf O. Smith in Stadskanaal / Onstwedde.

Bijzonderheden

Dit is de voormalige werf van Otto Smith aan de Cereskade (zie aldaar) die hem in 1951 verkocht aan Meinds.

Over deze werf in de periode 1951 - 1965, dus onder Meinds, is weinig bekend. Slechts drie metingen (waarschijnlijk van twee schepen) van baggervaartuigen.

De werf is in 1965 opgeheven en het hellinggat is gedempt. Van de gebouwen is niets bewaard gebleven.

De Beeldbank Groningen positioneert de werf een eind verderop langs de Cereskade, namelijk op Cereskade 39. Dat is abuis. Vermoedelijk is dat de werf van H. de Boer geweest. Ik ben tot die conclusie gekomen na het afwandelen van de Cereskade met de foto van de werf van Meinds uit het boekje van George Snijder (blz. 32) in de hand. Later kwam ik een thread tegen op Kustvaartforum waarin dezelfde conclusie getrokken wordt (al komen zij uit op nummer 14, maar dat is juist het huis rechts op de foto).

(JS, oktober 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!