Werf: O. Smith

in Stadskanaal / Onstwedde

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "O. Smith".

Algemeen

De werfcode is: =Smith-Stadskanaal
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Cereskade 15 in Stadskanaal / Onstwedde.  

Er staan 186 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 49 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1899.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1939.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf J. Meinds in Stadskanaal / Onstwedde.

Bijzonderheden

Volgens Keuning opgericht 1875. In 1928 15 arbeiders.

Snijder geeft wat meer details. Opgericht in 1875 door Andries Stavast. De werf heeft in het hellinggat een langshelling en een dwarshelling, maar nieuwbouw gebeurt voornamelijk aan de kanaalkant. Uit de periode van Stavast zijn geen metingen bekend. Maar pas op: 4 metingen geven een bouwjaar aan van voor 1904, en slaan dus misschien op schepen die wel door Stavast gebouwd zijn en ten onrechte door de scheepsmeters zijn toegeschreven aan Smith.

In 1904 neemt Otto Smith (1879 - 1957) de werf over. Hij is een pleegzoon van Stavast. Opvallend is dat Smith in 1928 adverteert in Schuttevaer: "Kan direct werk gebruiken". Dat was in de goede tijd, voor de crisis van 1929! Er zijn geen metingen van schepen die na 1939 door Smith gebouwd zijn. In 1951 verkoopt Smith de werf aan J. Meinds. Zie aldaar. Die ene meting die als bouwjaar 1960 en als werf O. Smith opgeeft (R33911N) klopt niet: uit een vorige meting blijkt dat het bouwjaar 1930 was. Meting Hz2319N van een aak uit 1923 geeft als werf aan O. Smith in Veendam, die heb ik aan deze werf toegevoegd: er heeft nooit een werf O. Smith in Veendam bestaan.

De werf is in 1965 opgeheven en het hellinggat is gedempt. Van de gebouwen is niets bewaard gebleven.

De Beeldbank Groningen positioneert de werf een eind verderop langs de Cereskade, namelijk op Cereskade 39. Dat is abuis. Vermoedelijk is dat de werf van H. de Boer geweest. Ik ben tot die conclusie gekomen na het afwandelen van de Cereskade met de foto van de werf van Meinds uit het boekje van George Snijder (blz. 32) in de hand. Later kwam ik een thread tegen op Kustvaartforum waarin dezelfde conclusie getrokken wordt (al komen zij uit op nummer 14, maar dat is juist het huis rechts op de foto).

(JS, aug. 2020, bijgewerkt oktober 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!