Werf: Nederlandsche Dok Maatchappij

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Nederlandsche Dok Maatchappij".

Algemeen

De werfcode is: =NDM-Amsterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Amsterdam Noord in Amsterdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 4 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk zeeschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1925.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1926.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) in Amsterdam.

Bijzonderheden

Deze werf is ontwikkeld tijdens de hausse in de zeescheepsbouw in de periode 1919 - 1921. Initiatiefnemers waren een aantal Amsterdamse reders die graag een alternatief wilden voor de ADM. Trekker was J. Wilmink, directeur van de Koninklijke Hollandsche Lloyd.

De werf werd in 1920 gevestigd in Amsterdam-Noord, ten westen van het terrein waar de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (NSM) een werf ontwikkelde. (Zie MSN2-2-Amsterdam) Tot en met W.O. II zijn de werven gescheiden geweest door een stuk landbouwgrond. De eerste directeur was J.H.C. Salberg. De website van het NDSM werfmuseum noemt ook Ir. P.E Leupen, maar zijn rol wordt mij niet duidelijk. Het bedrijf had geen adres. De toenmalige Cornelis Douwesweg hield op bij de NSM, dus ten oosten van de NDM. Hij is later pas doorgetrokken. NDM Amsterdam-Noord was kennelijk een voldoende adressering.

In eerste instantie kende het bedrijf drie gegraven dokken, later zijn daar drie nieuwbouwhellingen bij gekomen. In september 1944 is het bedrijf door de Duitsers verwoest ("gesprengt"). Na de oorlog, in 1946, besloten de NDM en de buren, de iets meer oostelijk gelegen NSM tot een samenwerking en zo ontstond de NDSM. In feite was de NDSM niet meer dan een paraplu, want beide werven behielden hun eigen directie en commissarissen - alsook hun financiële onafhenkelijkheid. De voormalige NDM werd in de NDSM tijd aangeduid als "Werf West".

Niet te verwarren met de Amsterdamsche Drookdok Maatschappij (ADM), dat was een ander bedrijf, meer naar het oosten gelegen aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord - ruwwweg tegenover het Centraal Station. Als de scheepsmeters spreken van Nederlandsche Droogdok Maatschappij heb ik die meting bij de NDM (dus de onderhavige werf) ondergebracht.

De werfboekjes van de werf, met daarin de nieuwbouwopdrachten zijn deels bewaard gebleven. Daarin komen betrekkelijk veel dekschuiten en andere kleine binnenvaartuigen voor, maar daarvan is zo goed als niets terecht gekomen in de Liggers van de Scheepsmetingsdienst. De werf zelf had beduidend meer aandacht voor de bouw van zeeschepen.

Na het faillissement van de NDSM en de daarop volgende doorstart pogingen is een deel van de dokken in gebruik gebleven, thans (2021) bij Damen Shiprepair & Conversion Amsterdam.
(JS, juni 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!