Werf: Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (vestiging Oost)

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (vestiging Oost)".

Algemeen

De werfcode is: =NSM-1-Amsterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Conradstraat Amsterdam in Amsterdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 12 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 9 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk zeeschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1903.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1912.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (Vestiging Noord) in Amsterdam.

Bijzonderheden

De NSM heeft bestaan van 1894 tot 1946. Tot 1926 zat de werf op de Oostelijke Eilanden (dit lemma), vanaf 1926 in Amsterdam-Noord (zie lemma NSM-II-Amsterdam). De NSM is een afsplitsing (of een doorstart) van het scheepsbouwgedeelte van de "Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieeel" (beter bekend onder de latere naam Werkspoor)die in 1890/91 failliet ging. In 1894 werden de scheepsbouwactiviteiten opnieuw gestart onder de naam Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij. De officiële oprichtingsdatum was 25 augustus 1894. De eerste Directeur werd Daniël Goedkoop Jr, voorheen directeur van de werf 't Kromhout. De werf specialiseerde zich op nieuwbouw, en bouwde hoofdzakelijk zeeschepen. Op de werf aan de Conradstraat zijn 180 bouwnummers uitgegeven, waarvan er 9 voorkomen in de scheepsmetingen van binnenvaartschepen.
Het werfterrein werd al vrij snel te klein en de doorvaart naar het IJ werd problematisch. Vanaf 1915 kreeg de werf een stuk grond langs Zijkanaal I in Amsterdam Noord in erfpacht, ter hoogte van de huidige Theo Fransmanbrug. Daar is tot 1926 aan een moderne werf gebouwd (=NSM-2-Amsterdam) waarna de werf aan de Conradstraat verlaten is. Opvallend is dat in 1919 ook nog een nieuwe helling aan de Conradstraat gebouwd is.

Ik heb ervoor gekozen de werf aan de Conradstraat en de werf in Noord als twee verschillende werven te beschouwen, want twee verschillende locaties. De meeste boeken en websites leggen echter de nadruk op de continuïteit tussen beide werven, wegens dezelfde directie en grotendeels dezelfde medewerkers. Wilt u "alle" metingen van de NSM zien dan moet u dus in dit geval zowel de metingen van voor 1926 (dit lemma) als die van na 1926 (=NSM-2-Amsterdam) bij elkaar moeten optellen. (JS, juni 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!