Werf: N.S.M. Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij B.V.

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.S.M. Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij B.V.".

Algemeen

De werfcode is: =NSM-3-Amsterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Klaprozenweg in Amsterdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 11 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 10 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk zeeschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1981.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1982.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Nederlandsche Dok- en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) in Amsterdam.

Bijzonderheden

Hoofdzakelijk zeeschepenwerf. Deze werf heeft bestaan van 1979 tot 1984. De werf is een doorstart in afgeslankte vorm van de nieuwbouwwerf van de NDSM, de voormalige (tot 1946) NSM. Bij de grote sanering in de Nederlandse scheepsbouwsector in de jaren '60 en '70 werd de NDSM eerst onderdeel gemaakt van het Verolme-concern (september 1968) en in 1978 en 1979 gesplitst in de Amsterdamse Droogdok Maatschappij (ADM) en de Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij. Men greep dus terug op de historische naam. Deze bedrijven bleken ook niet levensvatbaar en gingen beide in 1984 failliet.

Opgericht 18 september 1979. Aandeelhouders waren de Nederlandse Staat (35%), de ADM (35%) en het Rijn-Schelde-Verolme concern (30%). Het management lag in handen van de ADM. Directe aanleiding voor de doorstart was de opleving in de Nederlandse scheepsbouw van het einde van de jaren zeventig. Maar die opleving doofde al spoedig weer uit. De werf overleefde nog enige tijd door te specialiseren in verlengingen van zeeschepen. Blijkens de scheepsmetingen zijn er ook een aantal duwbakken gebouwd. Maar de NSM moest in 1984 toch weer sluiten. Daarna heeft het terrein gedurende enige tijd braak gelegen. Het werd ontdekt door kunstenaars die er een broedplaats vestigden en wordt thans herontwikkeld in opdracht van de Gemeente Amsterdam. (JS, juni 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!