Werf: Gebr. Niestern

in Delfzijl

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. Niestern".

Algemeen

De werfcode is: =Niestern-Delfzijl
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Delfzijl.

Er staan 161 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 98 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1902.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1973.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Niestern en Ten Velde in Martenshoek.

Bijzonderheden

Is een voortzetting van de werf van Niestern uit Hoogezand, die failliet gegaan is.

De verhouding tot de scheepswerf Farmsum is me niet helemaal duidelijk. In het Nieuwsblad van het Noorden van 26 mei 1923 wordt een openbare verkoping aangekondigd (op 15 juni 1923) van "De Scheepswerf met bijbehoorende machinerieën kranen, gereedschappen, geheel compleet, met erf, samen ter , grootte van 0.45.70 HA., staande en liggende aan het Eemskanaal onder Delfzijl." Daarnaast een "groenland", een smederij en twee woonhuizen in Delfzijl ... "Alles toebehoorende aan de N.V. Scheepsbouwmaatschappij „Farmsum" te Delfzijl." Was dat een tweede faillissement van Niestern Farmsum, of heeft Niestern de werf nou juist gekocht op die openbare verkoping?

Er is een brief van 7 mei 1924 bewaard gebleven (Op Facebook, helaas) met als briefhoofd: 'N.V. Scheepsbouw-Maatschappij "Farmsum" v/h Gebr. Niestern, Delfzijl (Holland)'. Dus de meters die de naam Farmsum gebruikten hadden het goed.

Is in 1973 gefuseerd met Scheepswerf Appingedam (Apol). Zie Scheepsbouw Appingedam Niestern Delfzijl B.V.

In 1983 is deze werf weer gefuseerd met Sander Delfzijl tot (thans) Royal Niestern Sander

Werf bestaat nog als Royal Niestern-Sander.

(JS, juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!