Werf: Niestern en Ten Velde

in Martenshoek

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Niestern en Ten Velde".

Algemeen

De werfcode is: =NiesternVelde-Marten
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Martenshoek, Hoogezand, tussen de werven van J.W. Boerma en E.J. Smit in Martenshoek.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 33 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 17 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1879.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1898.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Gebr. Niestern in Delfzijl.

Bijzonderheden

Eén werf of twee werven? Alle literatuur veegt [B.] Niestern en Niestern en Ten Velde op één hoop. Met name Voerman noemt maar één plaats in zijn kaartje op blz 128. Ook uit de jaartallen is niets op te maken: in de gehele periode komen zowel de naam B. Niestern als de naam Niestern en Ten Velde voor. Vast staat dat de werf (in 1903?) na een faillissement naar Delfzijl verhuisd is. (JS, juli 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!