Werf: Scheepswerf en Machinefabriek Nimmerrust

in Lekkerkerk

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf en Machinefabriek Nimmerrust".

Algemeen

De werfcode is: =Nimmerrust-Lekkerker
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Lekkerkerk.

Er staan 13 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk sleep- en duwboten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1912.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1920.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf J. van Limborgh in Lekkerkerk.

Bijzonderheden

Volgens de website IJssel- en Lekstreek zou deze werf de opvolger zijn van J. Van Limborgh, nadat deze in 1918 (of 1920?) was overgestoken naar Nieuw-Lekkerland. Wat doen die vier metingen van een schip dat gebouwd is in 1912 dan hier? Hoe dan ook, de werf was een kort leven beschoren. Ik citeer dezelfde website: "Eerst heette het scheepswerf Van Limborgh, maar vanaf 1918 was scheepswerf en machinefabriek Nimmerrust er gevestigd. Men bouwde er sleepboten, o.a. de slepers Groningen en Overijssel. Maar al in 1920 kregen het bedrijf last van de economische crisis. In 1921 was J.F. Wijsmuller er directeur. Begin 1922 werd het bedrijf stilgelegd. In mei waren er echter weer 37 man aan het werk om de eigen schepen te onderhouden, want dat zou goedkoper zijn. Helaas werd directeur Wijsmuller ziek en stierf in 1923. Op 24 september werd de scheepswerf opgeheven en moesten de toenmalige directeur Jacob Pieter Boon en andere personeelsleden uitkijken naar een andere baan.
Scheepsbouwer Van Duijvendijk kocht het bedrijf in 1924 en het terrein werd overgenomen door het ernaast gelegen bedrijf van Luijten. Er kwam toen een kalkfabriek, die er tot ver na de oorlog heeft gestaan."

Uit het bovenstaande blijkt dat de werf een tijdlang (of de hele periode) in handen was van J.F. Wijsmuller. Dat is vrijwel zeker de directeur van het gelijknamige sleep- en bergingsbedrijf uit IJmuiden: ook een J.F. Wijsmuller, en ook in 1923 gestorven. Er zijn op deze werf in ieder geval twee sleepboten voor het sleep- en bergingsbedrijf Gebr. Wijsmuller in IJmuiden gebouwd. Daarom durf ik de metingen die als werf opgeven "Wijsmuller in Lekkerkerk" hier ook bij op te geven. Daar staat overigens bij dat de metingen over sleepschepen en motorvrachtschepen zouden gaan. Huh? Sleepboten, zul je bedoelen! (JS, okt. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!