Werf: N.V. Noord-Nederlandse Scheepswerven

in Groningen (stad)

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Noord-Nederlandse Scheepswerven".

Algemeen

De werfcode is: =NoordNed-Groningen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Groningen (stad) (Inclusief Haren, Gideon en Hoornschediep.).

Er staan 191 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 101 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1923.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1960.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf W. Rubertus in Groningen (stad).

Bijzonderheden

Is in 1923 de opvolger van "De Noordster" (W. Rubertus) aan het Hoornsche Diep. Later ook werven van Kersten en Wilmink overgenomen. In 1964 verder als Nieuwe Noord-Nederlandse Scheepswerven

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!