Werf: W. Rubertus

in Groningen (stad)

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "W. Rubertus".

Algemeen

De werfcode is: =Rubertus-Groningen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Paterswoldseweg 250 in Groningen (stad) (Inclusief Haren, Gideon en Hoornschediep.).  

Er staan 76 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 38 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1890.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1955.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf N.V. Noord-Nederlandse Scheepswerven in Groningen (stad).

Bijzonderheden

Volgens de wervenlijst van De Binnenvaartschepen in1923 verhuisd naar het Hoornsche Diep, en voortgezet onder de naam "De Noordster". Maar uit de beelden in het Groninger archief blijkt daar niets van. Ik heb ervoor gekozen on Rubertus en De Noordster als twee opvolgende fasen van één werf te beschouwen.

In of na 1923 overgenomen door de Noord-Nederlandse Scheepswerven (en toen voortgezet als Noordster?)

(JS, april 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!