Werf: Pieter Lucas Mulder

in Stadskanaal / Onstwedde

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Pieter Lucas Mulder".

Algemeen

De werfcode is: =PMulder-Stadskanaal
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Scheepswerfkade 16 - 18 in Stadskanaal / Onstwedde.  

Er staan 25 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 13 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1889.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1903.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Willem Mulder in Stadskanaal / Onstwedde.

Bijzonderheden

Er waren in de tweede helft van de 19e eeuw en in de eerste helft van de twintigste eeuw in Stadskanaal meerdere Mulders tegelijkertijd actief.:

1. Aan het Boerendiep, aan de oostkant van het kanaal, ongeveer 100 meter ten zuidoosten het Eerste Verlaat: Lucas Pieters Mulder, actief 1852-1897. In 1897 overgenomen door zoon Pieter Lucas. In 1904 overgenomen door (klein-) zoon Lucas. Deze werf lag niet rechtstreeks aan het Stadskanaal en kon (daarom) alleen kleine schepen bouwen. Lucas koopt in 1909 een grotere werf in Martenshoek. In 1911 wordt de werf aan het Boerendiep gesloten.

2. Aan de Scheepswerfkade 16 - 18. Aan de westkant van het Stadskanaal, een paar honderd meter ten zuiden van het Eerste Verlaat. Begin 19e eeuw in eigendom van Albert Mulder. Albert is geen familie van de overige Mulders in dit stuk, en komt niet in de metingen voor. Maar ... in 1870 koopt Lucas Pieters Mulder (die van 1.) deze werf voor zijn zoon Pieter Lucas. Dat is DEZE WERF. In 1903 overgenomen door (klein-) zoon Willem. In 1936 erven de broers Pieter en Aalie Mulder (de zoons van Willem) deze werf. In 1985 verkopen ze de werf. Het hellingat wordt gedempt.

Dus, tussen 1897 en 1903 bezit Pieter Lucas Mulder twee werven: die aan het Boerendiep (vanaf 1897) en die aan de Scheepswerfkade 16 - 18 (vanaf 1870). De eerste laat hij na aan Lucas, de tweede aan Willem. Die aan de Scheepswerfkade is veel groter, dus als er in de meting alleen maar P. Mulder vermeld wordt, dan ken ik die meting toe aan de werf aan de Scheepswerfkade.

Als een meting Mulder zonder meer als werf opgeeft heb ik die tot 1904 ondergebracht bij Pieter Lucas Mulder aan de Scheepswerfkade. Vanaf 1904 heb ik ze ondergebracht bij Willem Mulder. Dat is arbitrair, maar die werf lijkt veruit de grootste van de drie Mulder werven, dus de kans is het grootst dat die schepen daar inderdaad vandaan komen. Maar daar kunnen dus fouten bij optreden, u bent gewaarschuwd.

(JS, oktober 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!