Werf: Willem Mulder

in Stadskanaal / Onstwedde

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Willem Mulder".

Algemeen

De werfcode is: =WMulder-Stadskanaal
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Scheepswerfkade 16 - 18 in Stadskanaal / Onstwedde.  

Er staan 125 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 71 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1904.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1935.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Pieter Lucas Mulder in Stadskanaal / Onstwedde.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Gebr. P. en A. Mulder in Stadskanaal / Onstwedde.

Bijzonderheden

Er waren in de tweede helft van de 19e eeuw en in de eerste helft van de twintigste eeuw in Stadskanaal meerdere Mulders tegelijkertijd actief:

1. Aan het Boerendiep, aan de oostkant van het kanaal, ongeveer 100 meter ten zuidoosten het Eerste Verlaat: Lucas Pieters Mulder, actief 1852-1897. In 1897 overgenomen door zoon Pieter Lucas. In 1904 overgenomen door (klein-) zoon Lucas. Deze werf lag niet rechtstreeks aan het Stadskanaal en kon (daarom) alleen kleine schepen bouwen. Lucas koopt in 1909 een grotere werf in Martenshoek. In 1911 wordt de werf aan het Boerendiep gesloten.

2. Willem Mulder. Scheepswerfkade 16 - 18. (DEZE WERF) Aan de westkant van het Stadskanaal, een paar honderd meter ten zuiden van het Eerste Verlaat. Begin 19e eeuw van Albert Mulder. Albert Mulder is geen familie van de overige Mulders in dit stuk, en komt niet in de metingen voor. Maar ... in 1870 koopt Lucas Pieters Mulder (die van 1.) deze werf voor zijn zoon Pieter Lucas. In 1903 overgenomen door (klein-) zoon Willem. In 1936 erven de broers Pieter en Aalie Mulder (de zoons van Willem) deze werf. In 1985 verkopen ze de werf. Het hellingat wordt gedempt.

3.In januari 1932 kopen de broers Pieter en Aalie Mulder de voormalige werf van H. van der Werf, die in november 1931 bij een auto ongeluk is omgekomen. Het adres van deze werf is Scheepswerfkade 8, aan de westkant van het kanaal, maar wat dichter naar het verlaat. In 1987 verkopen ze de werf. Het hellinggat bestaat nog en is thans een privé haven.

Willem Mulder wordt een aantal malen genoemd bij Ingrid Wormgoor, die schrijft over de geschiedenis van de Groninger scheepsbouw. Op blz. 168 schrijft ze dat er in 1903 160 mensen op de werf werkten. Op blz. 160 staat dat op de werf van Willem Mulder in de zomer werd gewerkt van 5.00 tot 19.00 uur. Met twee uur pauze komt dat neer op een werkdag van 12 uur. In de winter was de werkdag wat korter, namelijk van 6.00 tot 18.00 uur. Volgens Wormgoor zijn die lange werktijden traditie - ze noemt een voorbeeld uit 1858 met ongeveer dezelfde werktijden. W. Mulder beschrijft in zijn boekje 100 jaar schepen op blz 121 dat op zaterdag de arbeiders twee uur cadeau kregen: ze mochten om vier uur 's middags naar huis en kregen tot zes uur betaald.

Net als veel andere werven uit die tijd liet ook Willem Mulder arbeidershuisjes in de buurt van de werf bouwen voor zijn werknemers. De huur was fl 1,50 per week. In 1941, toen de werf al was overgenomen door zijn zoons, was die huur goed voor 4% van de omzet van de werf! (Wormgoor, blz 164)

(JS, oktober 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!