Werf: N.V. Scheepswerf Piet Hein

in Papendrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepswerf Piet Hein".

Algemeen

De werfcode is: =PietHein-Papendrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Noordhoek, Hoogendijk in Papendrecht.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 408 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 131 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1927.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1978.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf J. en A. van der Schuyt, Scheepswerf 'Juliana' in Papendrecht.

Bijzonderheden

Dit was de werf van Van der Schuyt (zie aldaar). Het is niet duidelijk wanneer de werf is overgenomen door Schram. Meting R39083N geeft aan 1891 - maar daar is de verbouwing waarschijnlijk bij Schram uitgevoerd en niet de nieuwbouw. De eerste reële metingen geven aan 1927. Dat klinkt goed.
Schram had al eerder (en tegelijkertijd?) een werf in Bolnes.

De naam Piet Hein heeft niets te maken met de zeeheld, de werf is vernoemd naar de zoons van Schram, die Piet en Hein heetten.

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!