Werf: Gebr. Prins

in Gouderak

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. Prins".

Algemeen

De werfcode is: =Prins-Gouderak
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Gouderaksedijk t.h.v. nr 50 in Gouderak (Inclusief Stolwijkersluis.).  

Er staan 44 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 6 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1909.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1916.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf B. Tans en Co. in Gouderak.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Van Vlaardingen, Werf Het Kromhout in Gouda.

Bijzonderheden

In 1916 is de werf verkocht aan de firma H. van Vlaardingen en werd hernoemd naar "Kromhout".

Volgens de Wervenlijst van Binnenvaartschepen waren er twee werven: één in Gouda en één in Gouderak. Ik zie in de metingen echter de namen Prins en Gebr. Prins en Gouda en Gouderak in alle mogelijke permutaties door elkaar heen lopen, dus ik vermoed dat het steeds om dezelfde werf gaat: Gebr. Prins in Gouderak (JS, april 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!