Werf: Gebr. Prins

in Waddinxveen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. Prins".

Algemeen

De werfcode is: =Prins-Waddinxveen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Noordkade t.h.v. 33-37 in Waddinxveen.  

Er staan 22 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 7 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk tuindersschuiten, veldschuiten, westlanders etc. .

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1902.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1910.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf A. Vis in Waddinxveen.

Bijzonderheden

Deze werf bestond al voor 1781. Op 2 mei 1781 verkopen de erven van Floris van Leeuwen aan de Vlaardinger Dirk van Nek: ‘een scheepstimmerwerf met deszelfs huijs, werkhuijzingen, knegtshuijs, scheepshelling en erve, onder Noordwaddingsveen aan de Gouwe’.
In 1786 verkoopt de weduwe van Van Nek de scheepstimmerwerf aan Willem Korthals. Rond 1800 komt de werf in handen van Adrianus Frissel. In juni 1808 verkoopt hij de scheepstimmerwerf met gereedschappen voor twaalfhonderd gulden aan zijn zoon Abraham Frissel. In 1819 doet Abraham de zaak over aan zijn broer Arie Frissel. In 1861 verkoopt Arie Frissel de werf aan Cornelis Uitenbroek uit Capelle aan den IJssel. Kennelijk wordt deze tussen 1861 en 1899 opgevolgd door zijn zoon Pieter Uitenbroek. Van de schepen die gebouwd zijn door al deze vorige eigenaars zij geen scheepsmetingen bekend.

Maar in 1899 biedt Pieter Uitenbroek de werf weer te koop aan, en dit keer wordt hij gekocht door Albertus en Jan Prins, twee broers uit krimpen aan den IJssel. De beschrijving luidt: "een scheepmakerij en smederij met twee huizen en tuin aan de Noordkade, bij elkaar 890 vierkante meter en 26 vaartuigen. De koopprijs is 8.000 gulden voor het onroerend goed en 1.000 gulden voor de vaartuigen.

Uit de metingen blijkt dat de Gebroeders Prins vletten, aken en westlanders bouwden. De maximale lengte is rond de 20 meter.

In 1909 vertrekken de Gebroeders Prins naar Gouderak waar ze een veel grotere werf kunnen overnemen (zie =Prins-Gouderak). De werf wordt overgomen door Abraham Vis (zie =Vis-Waddinxveen). Opmerkelijk is dat meting Ga2716N, van een open vlet uit 1910, nog de Gebroeders Prins als bouwer opgeeft. De meting is uitgevoerd in 1932: 22 jaar later, dus niet heel betrouwbaar. Omgekeerd zijn er 2 schepen (4 metingen) van vóór 1909 die gebouwd zouden zijn door Vis. Ik laat het maar zo, maar de lezer is gewaarschuwd dat er een overlap zit tussen de Gebroeders Prins en Vis.

Meting A9583N, de aak Disponibel, is bewaard gebleven. Het RVEN nummer is 2005.

(JS, april 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!