Werf: Rijnvis en Eikelboom

in Hoogeveen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Rijnvis en Eikelboom".

Algemeen

De werfcode is: =RijnvisEikelb-Hoogev
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Zuidwolder Slood, tussen Berghuiswijk en Kortewijk in Hoogeveen.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 62 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 22 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1895.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1910.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Eikelboom en Scholten in Hoogeveen.

Bijzonderheden

Volgens Albert Wolting huurden Rijnvis en Eikelboom vanaf 1894 de werf die voordien van de weduwe Fernhout was. "Eikelboom was toen de man met geld en Rijnvis de man met vakkennis".

In 1910 gingen Rijnvis en Eikelboom uiteen, Rijnvis is toen de werf Eureka begonnen, zie aldaar. In 1920 kocht Rijnvis alsnog de werf aan het Zuidwolder Slood. Overigens blijkt niet uit de metingen dat Eikelboom zou willen vasthouden aan de traditionele pramen, zoals Woning suggereert.

Ik heb het zo opgelost: als tussen 1894 en 1910 ofwel de naam Rijnvis, ofwel de naam Eikelboom, ofwel een combinatie van beiden genoemd wordt gaat het om deze werf. Na 1910 komt er een aparte vermelding voor Rijnvis (JS, juli 2019)

De Zuidwolder Slood, de Berghuiswijk en de Kortewijk zijn inmiddels alle drie gedempt. De Zuidwolder Slood is Alteveerstraat gaan heten, de Berhuiswijk heet nu Berghuisstraat en, jawel, de Kortewijk heet nu Kortwijkstraat. Oelen tekent op blz 110 van zijn brochure de werf aan de oostzijde van de Slood, dus daar heb ik hem ook gepositioneerd op het kaartje.

(JS, maart 2023)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!