Werf: Eikelboom en Scholten

in Hoogeveen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Eikelboom en Scholten".

Algemeen

De werfcode is: =ScholtenEik-Hoogevee
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Kruising Kanaalweg Het Haagje in Hoogeveen.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 55 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 13 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1902.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1957.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Rijnvis en Eikelboom in Hoogeveen.

Bijzonderheden

We weten uit de literatuur rond de werf Rijnvis dat Eikelboom en Rijnvis samenwerkten tot 1910. Rijnvis zou de technische kennis gehad hebben, Eikelboom financierde. In 1910 kregen ze ruzie en begon Rijnvis voor zichzelf. Dat was kennelijk succesvol, want Rijnvis kom in 1920 het werfterrein van Eikelboom overnemen.

Die werd vanaf 1914 samen genoemd met G. Scholten. (De meting die meldt dat Scholten en Eikelboom samen een schip gebouwd zouden hebben in 1902 moet op een misverstand berusten.) Maar de werf van Eikelboom aan Alteveerstraat, 't Slood werd in 1920 teruggekocht door Rijnvis. Werd op dat moment de werf aan de Kanaalweg gesticht? Of hebben er een tijdlang twee werven bestaan? Ik ga niet scherpslijpen, alle schepen uit Hoogeveen die als werf Scholten of enige mutatie van Eikelboom en Scholten hebben worden hier ondergebracht, alsmede alle schepen van na 1910 waar alleen Eikelboom genoemd wordt. Dat zal niet helemaal kloppen, maar het komt, denk ik, het dichtst in de buurt van de werkelijkheid. (JS, juli 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!