Werf: D.J. Rijnvis, werf Eureka

in Hoogeveen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "D.J. Rijnvis, werf Eureka".

Algemeen

De werfcode is: =RijnvisI-Hoogeveen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Noordsche Opgaande in Hoogeveen.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 25 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 7 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1912.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1917.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf D.J. Rijnvis in Hoogeveen.

Bijzonderheden

Dit is een vervolg op de werf van Rijnvis en Eikelboom, die in 1910 ruzie kregen (zie de literatuur). Rijnvis is toen voor zichzelf begonnen met de werf Eureka. In 1920 kocht hij de werf aan het Alteveer (dus eerder Rijnvis en Eikelboom) alsnog, en ging de naam Eureka mee naar de nieuwe werf.

Dit zijn de schepen die tussen 1910 en 1920 gebouwd zijn. Er zijn aparte records voor Rijnvis en Eikelboom tot 1910 en voor Rijnvis vanaf 1920, dat was immers een andere werf! (JS, juli 2019)

Het Noordsche Opgaande is het meest westelijke stuk van de Verlengde Hoogeveense Vaart tussen de industriehaven en de Noordsche schutsluis. Daar zijn thans geen resten van een werf meer te bekennen. Dus de plaats die ik op de kaart aanduid is wel heel erg "bij benadering".

Oelen positioneert de werf een kilometer meer naar het westen, aan de (thans gedempte) Willemskade, hoek Coevorder Straatweg. Die twee raken elkaar nooit, dus dat is onmogelijk. De Coevorder Straatweg raakt de Verlengde Hoogeveense Vaart pas in Geesbrug, een eind meer naar het oosten. Kortom, de plaats is erg vaag.

Als iemand mij verder kan helpen bij de plaatsbepaling: graag!

(JS, maart 2023)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!