Werf: D.J. Rijnvis

in Hoogeveen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "D.J. Rijnvis".

Algemeen

De werfcode is: =RijnvisII-Hoogeveen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Zuidwolder Slood, tussen Berghuiswijk en Kortewijk in Hoogeveen.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 24 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 7 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1921.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1935.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf D.J. Rijnvis, werf Eureka in Hoogeveen.

Bijzonderheden

Dit is een voortzetting van de werf van Rijnvis aan het Noordsche Opgaande (zie aldaar). Rijnvis werkte oorspronkelijk op dèze werf aan de Zuidwolder Slood samen met Eikelboom (zie Rijnvis en Eikelboom). In 1910 kregen ze ruzie en begon Rijnvis voor zichzelf aan het Noordsche Opgaande. In 1920 kocht hij alsnog de werf aan Zuidwolder slood terug. Deze entry gaat over die periode, dus na 1920.

De werf zou tot na W.O.II bestaan moeten hebben, maar het laatste gemeten schip is uit 1935.

De Zuidwolder Slood, de Berghuiswijk en de Kortewijk zijn inmiddels alle drie gedempt. De Zuidwolder Slood is Alteveerstraat gaan heten, de Berhuiswijk heet nu Berghuisstraat en, jawel, de Kortewijk heet nu Kortwijkstraat. Oelen tekent op blz 110 van zijn brochure de werf aan de oostzijde van de Slood, dus daar heb ik hem ook gepositioneerd op het kaartje.

(JS, maart 2023)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!