Werf: N.V. Scheepswerf v/h A. Roorda

in Sliedrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepswerf v/h A. Roorda".

Algemeen

De werfcode is: =Roorda-Sliedrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Rivierdijk 72 in Sliedrecht.  

Er staan 61 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 37 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1921.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1931.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Machinefabriek Vos en Zonen in Sliedrecht.

Bijzonderheden

Een heel slecht gedocumenteerde werf, en toch niet heel klein. Op foto's uit het begin van de 20e eeuw staan eigenlijk vortdurend tusseen de 10 en 20 medewerkers - inclusief jongens - afgebeeld.

Als je googelt op "Roorda Schiedam -Drachten" kom je talloze schepen tegen die hier gebouwd zijn en deels nog varen, maar zo goed als niets over de werf. (Vergeet de "-Drachten" niet, deze werf heeft niets te maken met Roorda in Drachten.)

In 1946 werd het terrein overgenomen door Machinefabriek Vos en Zonen. Daardoor weten we het adres.

(JS, juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!