Werf: Machinefabriek Vos en Zonen

in Sliedrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Machinefabriek Vos en Zonen".

Algemeen

De werfcode is: =Vos-Sliedrecht
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Rivierdijk 72 in Sliedrecht.  

Er staan 25 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 19 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1936.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1980.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf N.V. Scheepswerf v/h A. Roorda in Sliedrecht.

Bijzonderheden

In 1929 opgericht door Floor Vos en zijn zoon Gerrit. Oorspronkelijk aan de Industrieweg, naast de werf De Klop. In 1946 verhuisd naar het terrein van de inmiddels verdwenen werf van Roorda aan de Rivierdijk.

Na de oorlog kwam een volgende generatie in het bedrijf: de broers Floor jr., Bas en Jo Vos. In 1965 omgezet naar een N.V. In 1982 weer een generatiewissel: Floor en Ed Vos. In 2019 is het bedrijf overgenomen door een niet-Vos, Adriaan van Keulen. De bedrijfsnaam is ongewijzigd.

Dredgepoint heef een veel langere bouwlijst dan de scheepsmetingen. Kennelijk werd lang niet alles dat hier gebouwd werd ook in NL gemeten. Ook bij Dredgepoint houdt de nieuwbouw op in de jaren '80 - in 1985, wel wat later dan de jongste meting.

(JS, juni 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!