Werf: N.V. Scheepsbouwwerven v/h P. & A. Ruijtenberg

in Raamsdonk en/of Raamsdonksveer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepsbouwwerven v/h P. & A. Ruijtenberg".

Algemeen

De werfcode is: =Ruijtenb-Raamsdonk
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Maasdijk 3 en 5 in Raamsdonk en/of Raamsdonksveer.  

Er staan 326 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 131 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1909.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1988.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Theissing & Co. in Raamsdonk en/of Raamsdonksveer.

Bijzonderheden

Dit was de werf van Theissing en Oostlander (zie aldaar). Op 12 juli 1909 overgenomen door de al veel langer bestaande werf van (op dat moment) P. en A. Ruijtenberg is Waspik. (Zie aldaar). De werf bestaat nog steeds, thans onder de naam "Offshore Ruijtenberg BV".
Er zijn 10 metingen die naar deze werf verwijzen maar die kunnen niet kloppen omdat het schepen zijn die voor 1909 gebouwd zouden zijn. Die schepen zijn dus waarschijnlijk van de werf in Waspik. Ik laat ze toch hier staan - fouten in de metingen zijn ook interessant.

Dit moet een middelgrote werf geweest zijn: 322 metingen in die 80 jaar, waarvan 98 "Eerste metingen", d.w.z. schepen die vrijwel zeker nieuw op deze werf gebouwd zijn.

De Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, Mr. A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst, bezoekt Raamsdonksveer regelmatig en houdt voor zichzelf aantekening van die bezoeken. Op 11 juli 1924 schrijft hij: "Volgens B. en W. maken de Heeren Ruijtenberg niet zulke enorme zaken, als B. en W. van Waspik gisteren meende; hun bedrijf is niet behoorlijk ingericht, niet up to date geoutilleerd; daardoor zijn de winsten niet groot; kunnen niet groot zijn."

Stukje in De Stem van 20 nov. 1965 over de gevolgen van de afsluiting van het Haringvliet voor de werf. Er werken op dat moment 55 werknemers.

In 1980 is de werf verkocht, wegens gebrek aan opvolging. Vanaf dat moment is de familie Bons de eigenaar. De naam Ruijtenberg blijft echter bestaan. De naam wordt dan "B.V. Scheepswerf v/h P. en A. Ruijtenberg". Wanneer de naam is veranderd in " Offshore Ruijtenberg b.v" kon ik niet achterhalen, maar in ieder geval nà  de metingen die tot 1989 lopen.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!