Werf: Theissing & Co.

in Raamsdonk en/of Raamsdonksveer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Theissing & Co.".

Algemeen

De werfcode is: =Theissing-Raamsdonk
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Maasdijk 3 en 5 in Raamsdonk en/of Raamsdonksveer.  

Er staan 5 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1907.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1909.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf N.V. Scheepsbouwwerven v/h P. & A. Ruijtenberg in Raamsdonk en/of Raamsdonksveer.

Bijzonderheden

We weten zelden zo goed de exacte datum van oprichten en stoppen van een werf als van deze. Opgericht 2 februari 1907 (Binnenvaartkrant) en overgenomen door Ruijtenberg op 12 juli 1909. (Website Ruijtenberg)

Volgens de Wiki Midden-Brabant heeft Oostlander eerder de voormalige werf van Duijvendijk in Geertruidenberg geëxploiteerd. In 1907 begon hij samen met Theissing deze werf. De Wiki noemt de werf (of het land waar hij op ligt) "De Vondeling" maar die naam komt in de metingen niet voor. Oostlander trekt zich al snel terug en al in 1909 wordt de werf overgenomen door Ruijtenberg.

Opmerkelijk is dat de commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, Mr. A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst, nog op 30 maart 1909 voor zichzelf de aantekening maakt: "[...] de scheepsbouw kan zich nu beter ontwikkelen, sinds in 1908 een peiler uit de oude brug over de Donge door de genie is opgeruimd.
De grootste werf, die van Theissing, maakte in de laatste jaren slechte zaken, en wordt op dit oogenblik gereorganiseerd door den Heer Brand uit Dordrecht."

Vijf metingen. geen daarvan is een "Eerste meting", d.w.z. een schip dat (vrijwel) zeker op deze werf gebouwd zou zijn. Opmerkelijk is ook dat vier van de vijf metingen schepen betreffen die nog in 1909 gebouwd zijn.

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!