Werf: W.H. van der Sluijs

in Puttershoek

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "W.H. van der Sluijs".

Algemeen

De werfcode is: =Sluijs-Puttersh
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Schorredijk (Thans: Oosthavenzijde 5) in Puttershoek.  

Er staan 28 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 11 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1913.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1987.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Gebr. van Duijvendijk, Scheepsbouwwerf Oude Maas in Puttershoek.

Bijzonderheden

Dit is de werf van de Gebr. Duijvendijk, die in 1904 failliet is gegaan. Volgens Hans van Duivendijk: "De familie Van der Sluijs heeft de scheepswerf in bezit gehad tot 1 januari 1972. De vier gebroeders Van der Sluijs verkopen vervolgens de scheepswerf aan de schoonzoon van één van de broers, Gerrit Kampers." Het bedrijf Kampers Shipyard in Puttershoek bestaat nog steeds (2020), maar is thans gespecialiseerd in stuurhuizen en pompen.

Ik heb getwijfeld of ik deze werf moet opsplitsen in twee lemma's: Van der Sluijs tot 1972 en Van der Sluijs en Kampers daarna. Maar gezien de kennelijke continuïteit in naam, personeel en (in eerste instantie) werk heb ik besloten het bij één lemma te houden.

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!