Werf: N. van Straaten

in Monster

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N. van Straaten".

Algemeen

De werfcode is: =Straaten-Monster
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Gantellaan in Monster.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 2 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk tuindersschuiten, veldschuiten, westlanders etc. .

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1883.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1883.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf M. Van Waveren in Monster.

Bijzonderheden

De SSRP meldt: "In 1851 sticht Nic.van Straaten langs de Papelaan in Monster een scheepmakerij. Na een aantal verschillende eigenaren wordt de werf in 1892 eigendom van Matthijs van Waveren [...]. Dit is dus weer een andere Van Straaten dan die in Loosduinen en die in de Binckhorst bij Den Haag. De SSRP noemt helaas geen bron voor deze wijsheid.

In de metingen staat één meting inderdaad bij N. van Straaten in Monster (meting A2406N, bouwjaar onbekend) en één meting (A798N, bouwjaar 1883) bij K. van Straaten uit Monster. Nic -> Nicolaas -> Klaas? Wie het weet mag het zeggen. Hoe dan ook, ik ben geneigd om mèt de SSRP dit als een aparte werf te zien, voorloper van Van Waveren.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!