Werf: M. Van Waveren

in Monster

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "M. Van Waveren".

Algemeen

De werfcode is: =Waveren-Monster
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Gantellaan in Monster.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 25 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 13 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk tuindersschuiten, veldschuiten, westlanders etc. .

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1909.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1982.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf N. van Straaten in Monster.

Bijzonderheden

Volgens de SSRP heeft Van Waveren in 1892 de voormalige werf van Van Straaten overgenomen.

De bouw-jaartallen geven een beetje een vertekend beeld. Van de 25 metingen zijn er 21 uit de periode 1909-1930. Dan volgen vier metingen uit 1960, 1972, 1980 en 1982. Dat zijn dan geen Westlanders meer, maar jachten en Pontons. Zie ook het artikel in Spiegel Der Zeilvaart van oktober 1986 (Werfnieuws).

Peter Jansen in De Bokkepoot: "[...] de beroemde scheepsbouwer Van Waveren (die wel de uitvinder van de bolle wangen van de Westlander wordt genoemd) [...]"

(JS, nov. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!