Werf: Y. Swart

in Koog aan de Zaan

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Y. Swart".

Algemeen

De werfcode is: =Swart-KoogZaan
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Jan Bestevaerstraat/Sluissloot in Koog aan de Zaan.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 7 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 7 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk dekschuiten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1891.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1936.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Coöperatieve Vereeniging Scheepswerf Vooruit in Koog aan de Zaan.

Bijzonderheden

Hier gebeuren wat vreemde dingen. Volgens de Wervenlijst van "Binnenvaarttaal" zou de werf in 1918 overgegaan zijn in de handen van Tijs Teer. Toch vinden we in 1928, en zelfs in 1936 nog drie metingen van dekaken die gebouwd zouden zijn bij "Swart", zonder meer, in Koog aan de Zaan. Andere bronnen (met name "De keuze van Appie") vermelden dat het werfterrein (in 1921 of 1924?) in handen gekomen is van de Coop. Ver. "Vooruit". Dus een scheepsmeter met een lang geheugen?
Het kan nog veel gekker. In 1952 wordt een sleepboot gemeten (A14892N), die in 1952 gebouwd is (dus een eerste meting, in het bouwjaar) waar als werf bij staat "Vooruit Fa. Zwart" in Zaandam. Dat moet dus helemaal een meter met een ijzeren geheugen geweest zijn! Bij een volgende meting (A23085N) wordt die aanduiding gewoon overgenomen. De bewerker heeft dat overigens veranderd in "scheepswerf Vooruit Fa. Swart". Die laatste twee neem ik op bij Vooruit, en niet bij Swart, we zijn nu wel erg ver van de oorspronkelijke werf afgedwaald ... (JS, aug. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!