Werf: Coöperatieve Vereeniging Scheepswerf Vooruit

in Koog aan de Zaan

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Coöperatieve Vereeniging Scheepswerf Vooruit".

Algemeen

De werfcode is: =Vooruit-KoogZaan
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Sluissloot in Koog aan de Zaan.  

Er staan 117 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 97 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk dekschuiten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1927.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1936.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Y. Swart in Koog aan de Zaan.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Coöperatieve Vereeniging Scheepswerf Vooruit in Zaandam.

Bijzonderheden

Een coöperatie van metaalbewerkers die in 1921 een werf opricht. Verhuist in 1935 naar Zaandam (zie Vooruit-Zaandam). De werf in Zaandam bestaat nog steeds.
Bouwde hoofdzakelijk dekschuiten, in de "Zaanse maat" (???)
De werf in Koog aan de Zaan lag volgens "de keuze van Appie" op het terrein waar voorheen de Gebr. Zwart een werf hadden. (Zie Swart-KoogZaan)

Er zijn 10 metingen van schepen die gebouwd zijn voor 1935, maar waarvan de meter opgeeft dat de werf "Vooruit te Zaandam" zou zijn. Dat kan dus niet. Ik heb die metingen zowel bij Vooruit in Koog aan de Zaan als bij Vooruit in Zaandam opgenomen. Met andere woorden: er staan tien metingen dubbel vermeld. Caveat Lector! (JS, aug. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!