Werf: Coöperatieve Vereeniging Scheepswerf Vooruit

in Zaandam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Coöperatieve Vereeniging Scheepswerf Vooruit".

Algemeen

De werfcode is: =Vooruit-Zaandam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Zuiddijk 404, 1505 HE in Zaandam (Thans: Zaanstad.).  

Er staan 83 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 60 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1927.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1989.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Coöperatieve Vereeniging Scheepswerf Vooruit in Koog aan de Zaan.

Bijzonderheden

Dit is een voortzetting van de Coöperatieve Vereeniging Scheepswerf Vooruit in Koog aan de Zaan, die gehinderd werd door de maten van de "Zaanse Sluis"in Koog. In 1935 verhuisde de werf van Koog naar Zaandam.

In de oorlogsjaren maakte de werf een dip door, omdat de werknemers weigerden voor de Duitse bezetter te werken. Na 1945 ging het snel beter. De werf was toen zowel een nieuwbouw- als een reparatiewerf.De coöperatieve gedachte verwaterde langzaam (al in 1936 kwamen de eerste werknemers in loondienst) en in 1978 ging de Coöperatie failliet en werd de werf voortgezet als B.V. Rond 2015 kreeg de werf een nieuwe eigenaar die stevig investeerde, onder andere in een botenlift om schepen tot 500 ton te tillen. Dat was misschien te veel van het goede, of corona heeft de werf de das omgedaan. In ieder geval werd hij op 25 januari 2022 failliiet verklaard.

Er is één meting (A19980N) die als werf aangeeft "Coop. Ver. Scheepsw. Vooruit U.A." in Haarlem. Zo'n werf heeft nooit bestaan. Ik zet die meting bij deze werf neer. (JS, aug. 2019)

Er zijn 10 metingen van schepen die gebouwd zijn voor 1935, maar waarvan de meter opgeeft dat de werf "Vooruit te Zaandam" zou zijn. Dat kan dus niet. Ik heb die metingen zowel bij Vooruit in Koog aan de Zaan als bij Vooruit in Zaandam opgenomen. Met andere woorden: er staan tien metingen dubbel vermeld. Caveat Lector! (JS, aug. 2019)

Twee keer wordt als werf vermeld "Scheepswerf Vooruit Fa. Swart". Dat klopt niet, Swart was de voorloper van de werf in Koog aan de Zaan. Zie verder mijn opmerking bij Swart in Koog aan de Zaan (Swart-KoogZaan).

(JS, augustus 2019. Bijgewerkt februari 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!