Werf: N.V. B. Tans & Zonen Scheepsbouw en Transport Mij.

in Rotterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. B. Tans & Zonen Scheepsbouw en Transport Mij.".

Algemeen

De werfcode is: =Tans-Rotterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Honingerdijk 69b, ter hoogte van het Buizengat in Rotterdam (Inclusief Heijplaat en Pernis.).  

Er staan 9 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 8 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk jachten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1926.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1938.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Tans Metaalconstructie NV in Krimpen aan den IJssel.

Bijzonderheden

Blijkens het adresboek van Rotterdam uit 1913 bestond "B. Tans en zonen, Scheepsbouw" in ieder geval al in 1913. Toen nog niet als N.V. maar als firma. Firmanten waren A. Tans, machinebankwerker en B. Tans, scheepsbouwkundige. Beide woonden op hetzelfde adres als de werf: Honingerdijk 69b.

Blijkens het adresboek van 1919 (de tussenliggende jaten ontbreken) is het bedrijf dan veranderd in een N.V.

In 1932 zendt het bedrijf een ontwerpmodel voor een reddingboot "Schuttevaer" in naar het Scheepvaartkundig Instituut en Museum (?)

Geen metingen meer van na 1938, maar het bedrijf is blijven voortbestaan.

In 1941 wordt Adr. Tans, directeur van de N.V. B. Tans & Zonen Scheepsbouw en Transport Mij., voor 5 jaar benoemd als scheepsbouwkundig lid benoemd in de Comissie van deskundigen voor de Rijnvaart.

Deze werf bouwde hoofdzakelijk jachten en kleine werkvaartuigen. Tot 1957 aan de Honingerdijk daarna verhuisd naar de Parallelweg in Krimpen aan den IJssel. Vanaf die tijd heette het bedrijf "metaalconstructiebedrijf Tans N.V.".

(JS, april 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!