Werf: Th. J. Fikkers

in Foxhol

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Th. J. Fikkers".

Algemeen

De werfcode is: =ThFikkers-Foxhol
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Werfkade? Zwanenstraat? Woldweg? in Foxhol.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 200 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 80 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1924.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1972.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Gebr. Fikkers in Martenshoek.

Bijzonderheden

Er zijn veel hondjes die Fikkers heten - sorry voor de flauwe grap. De meters zijn slordig in het opgeven over welke Fikkers het gaat.
In principe is het "Gebr. Fikkers" in Martenshoek (Gem. Hoogezand) van 1915 - 1923. Daarna werd die werf opgesplitst tussen B.G. Fikkers en Th. J. Fikkers, allebei dus nog steeds in Martenshoek - maar Th. J. vermeldt vaak Foxhol (één kern meer naar het westen). Dan zijn er nog Fikkers in Muntendam en Sneek.

Ik heb hier alle metingen verzameld die aangeven dat de werfnaam begint met een "T", gevolgd door op de een of andere manier Fikkers,
en die als werfplaats Foxhol, Hoogezand of Martenshoek opgeven, alsmede alle werfnamen waar op de een of andere manier "Th" in voorkomt, nog steeds met die drie plaatsaanduidingen.
Maar er zijn vrij veel metingen die niet aangeven om welke Fikkers het gaat, G.B of Th.J. Dus heb ik zowel hier als bij B. G. ook alle metingen staan waar als werf alleen maar "Fikkers" staat en als plaats Foxhol, Hoogezand of Martenshoek, en die gebouwd zijn na 1924.
Dat betekent dat die metingen zowel hier opgesomd staan als bij B. G. Dat leidt dus tot dubbelingen. Caveat Lector! (JS, juli 2019)

Wat de straat betreft: Voerman tekent in zijn kaartje van scheepswerven in 1931 beide werven, dus die van Th. J. en die van B.G, naast elkaar op de plaats van de oude werf van de Gebr. Fikkers, aan de Werfkade in Martenshoek. Maar waarom vermeldt Th. J. dan vrij consequent "Foxhol" in de metingen? De wervenlijst van Binnenvaarttaal vermeldt Zwanenstraat of zelfs Woldweg (veel verder naar het westen), zonder bronvermelding. Ik heb op het kaartje de vermoedelijke lokatie op de Zwanenstraat aangehouden.

Uit Genealogicus, genealogie van de familie Fikkers: "B.VI-b Theodorus Johannes (Derk) Fikkers; geboren Oude Vallaat, Muntendam 02-01-1881, overleden Groningen 13-07-1955, begraven Sappemeer, r.-k.begraafplaats, zoon van Berend Fikkers en Leentje Kramer. Scheepsbouwer te Muntendam (1917). Verhuisde in september 1922 naar Martenshoek (Hoogezand), waar hij een scheepswerf begon aan de Werfkade. In 1938 werd het bedrijf omgezet in een NV."
Gezien alle beovenstaande moet je deze melding met een korreltje zout nemen. (JS, nov. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!