Werf: Scheepswerf Huis te Rivier van de Firma G.Timmer en Zn.

in Schiedam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf Huis te Rivier van de Firma G.Timmer en Zn.".

Algemeen

De werfcode is: =Timmer-Schiedam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was naast de voormalige Glasfabriek in Schiedam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 52 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 23 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk tuindersschuiten, veldschuiten, westlanders etc. .

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1923.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1937.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf N.V. Timmer's Scheeps- en Jachtwerf in Delft.

Bijzonderheden

Huis te Rivier was een oud landhuis bij de Kethel. Daar heeft de werf kennelijk zijn naam aan ontleend. Het oude Huis te Rivier is afgebeeld door G.C. Groenewegen.

Is in 1937 naar Delft verhuisd.

15 metingen geven op Timmer of Huis te Rivier in Overschie. Ik reken die tot deze werf.

In 1978 wordt een motorjacht gemeten waarbij als werf Timmermans in Schiedam wordt opgegegeven. Dat is door de redacteur veranderd in Timmer, vrijwel zeker onterecht. Overigens komt ook werf Timmermans in Schiedam niet voor. Eigenbouw?

(JS, febr. 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!