Werf: W. Richter Uitdenbogaardt

in Maassluis

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "W. Richter Uitdenbogaardt".

Algemeen

De werfcode is: =Uitdenb-Maassluis
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Govert van Wijnkade in Maassluis.  

Er staan 2 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 0 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1914.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1914.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf N.V. Scheepsbouwwerf en Machinefabriek 's Lands Welvaren, I.S. Figee in Maassluis.

Bijzonderheden

Slechts één gemeten (binnen-) schip (2 metingen) , toch een serieuze werf.
Gijsbertus Hermanus Uitdenbogaardt (1810 - 1866) was van beroep Scheepsbouwmeester en scheepmaker. Deze Gijsbertus Hermanus (en niet Willem Richter, zoals de litteratuur zegt, die was toen nog niet eens geboren) kocht in 1854 de bestaande werf van Ewout van der Hoog. Die had op zijn beurt de werf in 1818 overgenomen van Leendert Steur.
De zoon van Gijsbertus Hermanus, Sijme (zonder "n") Uitdenboogaardt was (volgens genealogie online) van beroep eerst reder en later scheepsbouwmeester. Interessant is dat diens zoon zoon Willem Richter alleen als reder vermeldt staat.
In 1871 werd de naam van de werf "Frederiksoord". Misschien was dat op het moment dat Willem Richter het stokje overnam van zijn vader?
In 1921 werd de werf overgenomen door I.S. Figée en kreeg de naam 's Lands Welvaren. In 1929 werd de werf overgenomen door De Haas. De werf bestaat nog steeds onder die naam.

Uit de tijd van W. Richter Uitdenboogaardt zijn slechts twee metingen bekend, van een motorschip.

(JS, okt. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!