Werf: Verwey en Co.

in Vlaardingen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Verwey en Co.".

Algemeen

De werfcode is: =Verwey-Vlaardingen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Hoflaan in Vlaardingen.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 4 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 2 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was gespecialiseerd in vissersschepen, maar ook wel binnenvaartschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1912.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1913.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf A. de Jong in Vlaardingen.

Bijzonderheden

De werf lag aan de Hoflaan, met de hellingen aan het Buizengat. Volgens Peter Zuydgeest was deze werf eerder van S. van Gijn en Zn. Wanneer Verwey de werf heeft overgenomen is niet duidelijk: de metingen zijn van 1912 en 1913.

De wervenlijst van Binnenvaarttaal zegt dat de werf door A. de Jong in huur genomen is in 1914. Ook de website Scheveningen-Haven zegt dat de VL 42 "Pieter en Jan", die op 11 juni 1914 werd tewatergelaten, de laatst gebouwde logger bij Verwey is. Maar op een bijschrift bij een foto op de website van Geschiedenis van Vlaardingen ("Het afloopen van den logger") wordt de werf al in 1905 toegerekend aan A. de Jong. Ik denk dat in dit geval Geschiedenis van Vlaardingen zich vergist.

Jacob Verwey en Co bezat (of huurde) tussen 1883 en 1902 ook een werf "De Hoop", aan de Lange Nieuwstraat (Plantage) in Schiedam. Deze huurde hij in 1882 van de erven L.C. Verboom. In maart 1902 werd de werf verkocht (of verhuurd?) aan de Gebr. Van der Meer. (zie: =Meer-Schiedam) Die wilde er in 1906 stalen schepen gaan bouwen. De omwonenden dienden toen bezwaar in, en het eind van het liedje was dat Van der Meer uitweek naar Vlaardingen. (Zie: =Meer-Vlaardingen)

Dèze werf van Verwey (in Vlaardingen dus) heeft nooit De Hoop geheten, voor zover ik kan nagaan.

(JS, mei 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!