Werf: Scheepswerf De Vliet, Gebr. Van Elk

in Leidschendam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf De Vliet, Gebr. Van Elk".

Algemeen

De werfcode is: =VlietElk-Leidschenda
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Veursche Straatweg 352 in Leidschendam (Samenvoeging in 1938 van Veur en Stompwijk, thans Leidschendam-Voorburg).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 16 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 10 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1923.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1930.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Scheepswerf en Machinefabriek De Vliet, G. den Heeten en Co in Leidschendam.

Bijzonderheden

Veur en Stompwijk zijn in 1938 samengevoegd tot Leidschendam. In 2002 is L'dam samengevoegd met Voorschoten tot Leidschendam-Voorschoten.

Ik ben het eens met de wervenlijst van Binnenvaarttaal die stelt dat de Gebr. Van Elk tot twee keer toe een mede-firmant gezocht hebben, eerst (van 1928 tot 1930) de heer De Jong; daarna (van 1930 - 1932) de heer Roosendaal. Dat heeft kennelijk niet mogen baten, in 1932 komt de werf in handen van de heer Den Heeten (zie aldaar).

Ik heb metingen die een schip dat voor 1932 gebouwd is en wordt toegeschreven aan Den Heeten bij deze werf opgenomen.

(JS, oktober 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!