Werf: Scheepswerf en Machinefabriek Volharding

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf en Machinefabriek Volharding".

Algemeen

De werfcode is: =Volharding1-Amsterda
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Korte Papaverweg 4 in Amsterdam.  

Er staan 15 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 13 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk dekschuiten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1925.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1932.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Ceuvel Volharding B.V. in Amsterdam.

Bijzonderheden

Van de Website Geschiedenis van Amsterdam Noord: "In 1919 kochten Nanninga & Meyer en De Groot het terrein op de Papaverhoek, vlak naast de Fokker-vliegtuigfabriek. Hier begon men met de aanvang van het bouwen van de Scheepswerf Volharding. Een jaar later was het voltooid. De werf had hellingbanen van 25 tot 30 meter. Het was vooral erg druk in de winter omdat de scheepswerf altijd bereikbaar was. Het kanaal was namelijk nooit helemaal bevroren vanwege het vergieten van koelwater door een verbrandingsinstallatie die aan hetzelfde kanaal lag." (Het Johan van Hasseltkanaal, JS)

In 1967 samengegaan met de Wed. J.L. Ceuvel, die op dat moment de werf Het Kromhout aan de Hoogte Kadijk bezat. De Kromhoutwerf werd afgestoten en de werf ging verder als Ceuvel-Volharding aan de Korte Papaverweg (zie CeuvelVolh-Amsterdam)

In de scheepsmetingen treffen we 15 metingen uit de periode 1925 - 1932 aan, hoofdzakelijk dekschuiten. Wat heeft de werf tussen 1932 en 1967 gedaan?

(JS, dec. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!