Werf: Ate Pieters van der Werff

in Gorredijk

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Ate Pieters van der Werff".

Algemeen

De werfcode is: =Werff-Gorredijk
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Terwispel - De Warme Hoek in Gorredijk.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 12 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 11 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1933.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1951.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Jachtbouw van der Werff en Visser in Gorredijk.

Bijzonderheden

Er zijn veel metingen van voor 1905 zonder vermelding van de werf, maar wel in Gorredijk. Dat zal de oude werf van Pieter Ates van der Werff geweest zijn. Maar die mag ik niet meetellen ...

Gaat in 1972 samen met Jachtwerf Visser.

(JS, juni 2019)

De plaats waar de werf gelegen heeft is me niet duidelijk. De Warme Hoek is een buurtschap bij de Overtoom in Gorredijk, net ten noorden van de brug over het Kanaal. Maar dat is /niet/ in Terwispel. Het voetpad verder naar het noorden toe wordt op Google Maps ook De Warme Hoek genoemd, maar op OpenSeaMap heet dat Spaltenbregje. Aan de overkant van het kanaal, de westzijde dus, ligt een bedrijventerrein dat De Werf heet. Is dat vernoemd naar deze werf? Om het nog interessanter te maken ligt iets meer naar het noorden - en wèl in Terwispel - een weg langs het kanaal die De Helling heet. Die ligt weer schuin tegenover het pad dat al of niet De Warme Hoek heet. Lag de werf dan soms daar? Wie helpt me?

(JS, maart 2023)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!