Werf: J.Th. Wilmink

in Groningen (stad)

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J.Th. Wilmink".

Algemeen

De werfcode is: =Wilmink-Groningen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Buurtschap Gideon (Thans Gideonweg en Duinkerkenstraat) in Groningen (stad) (Inclusief Haren, Gideon en Hoornschediep.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 120 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 55 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1902.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1931.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Th. F. H. Gebhard in Groningen (stad).

Bijzonderheden

Plaatsengids vermeldt: "Per 1 november 1901 huurt J.Th. Wilmink de scheepstimmerwerf van Hund Gebhard. In 1910 wordt Wilmink eigenaar van de scheepstimmerwerf. Wilmink bouwt vanaf 1932 geen schepen meer op de Gideon. De werf Wilmink beëindigde haar werfactiviteiten in 1932 . [...] De N.V. Scheepswerf voorheen J.Th. Wilmink & Co te Groningen verhuurt in 1937 het terrein aan de Noord Nederlandse Scheepswerven (NNS).

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!