Werf: N.V. Wilton's machinefabriek en Scheepswerf

in Rotterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Wilton's machinefabriek en Scheepswerf".

Algemeen

De werfcode is: =Wilton-Rotterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Westkousdijk, Delfshaven (Thans: Bartel Wilsonkade) in Rotterdam (Inclusief Heijplaat en Pernis.).  

Er staan 94 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 38 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1882.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1926.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf NV Dok en Werf Maatschappij Wilton-Fijenoord in Schiedam.

Bijzonderheden

Opgericht in 1854 als smid. Vanaf 1876 ook scheepsbouw, Was een grote werf, die soms meer dan 6000 mensen aan het werk had. In 1929 samengegaan met de werf Fijenoord en verder gegaan onder de naam Wilton-Fijenoord. Zie aldaar.

Volgens Smits (De Geschiedenis van Delfshaven) is het terrein aan de Westkousdijk pas aangekocht in 1895. Daarvóór zou de werf aan de Parkkade gezeten hebben. Smits voegt daar nogal cryptisch aan toe: "In 1920 begon Bartel Wilton met het verhuizen van het grootste gedeelte van de werf naar Schiedam." Daarmee doelt hij op het terrein aan de Wiltonhaven, thans Damen Repair. Zie WiltonFijenoord-Schiedam. Het is niet duidelijk of de gemeten schepen van 1921 tot 1926 aan de Westkousdijk gebouwd zijn of in Schiedam. Ik heb arbitrair besloten alles tot aan 1929 onder te brengen bij deze werf aan de Westkousdijk.

De directiewoning aan de Westkousdijk is bewaard gebleven.

Overigens online opmerkelijk slecht gedocumenteerd voor zo'n grote werf. Ik vermoed dat er meer zit in het Archief van Wilton-Fijenoord in het gemeentearchief van Schiedam. Het MMR in Rotterdam heeft veel bouw- en bestektekeningen. Hier valt voor iemand eer te behalen!

(JS, Maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!