Werf: Gebr. Wolthuis

in Kiel-Windeweer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. Wolthuis".

Algemeen

De werfcode is: =Wolthuis-KielWindewe
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Kiel-Windeweer.

Er staan 54 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 5 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1898.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1925.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Gebr. Wolthuis in Sappemeer.

Bijzonderheden

Deze werf is erg slecht gedocumenteerd. In het boek van J.F. Voerman, met kaartjes van alle werven in NO-Groningen in 1891 en die in 1930 komt hij niet voor. Toch moet het een redelijk grote werf geweest zijn, gezien de hoeveelheid metingen.

Volgens de website van Binnenvaarttaal is deze werf rond 1921 verhuisd naar Sappemeer. Marja Goud zegt over die werf dat hij in 1922 in handen van de familie Wolthuis gekomen is. Ik heb het zo gedaan:
- Alle meldingen van Wolthuis in Hoogezand en natuurlijk Kiel-Windeweer van voor 1922 schrijf ik aan deze werf (in KW) toe.
- Alle meldingen van Wolthuis in Hoogezand van 1922 en later schrijf ik aan de werf in Sappemeer toe.
- Als er als werfplaats expliciet staat Kiel-Windeweer, dan zet ik hen bij deze werf neer
(JS, juli 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!