Werf: Gebr. Wolthuis

in Sappemeer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. Wolthuis".

Algemeen

De werfcode is: =Wolthuis-Sappemeer
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Noorderstraat 308 in Sappemeer.  

Er staan 101 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 41 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1915.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1935.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Gebr. Wolthuis in Kiel-Windeweer.

Bijzonderheden

Deze werf is bewaard gebleven als museumwerf.

Volgens Marja Goud (en vele anderen praten haar na) is de werf pas sinds 1922 in handen van de familie Wolthuis. Hoe de vier metingen te verklaren van voor die tijd? Wellicht handelt het bij die metingen om Gebr. Wolthuis in Kiel-Windeweer. Maar omdat er expliciet staat "Sappemeer" heb ik ze toch aan deze lijst toegevoegd. Metingen waarbij staat (Gebr.) Wolthuis in Hoogezand en die van vóór 1922 zijn, toon ik hier niet, maar bij de Gebr.Wolthuis in Kiel-Windeweer (gemeente Hoogezand, maar ja, dat is Sappemeer ook). Metingen die als bouwjaar nà 1921 geven en als werfplaats Hoogezand, toon ik bij deze Wolthuis.(JS, juli 2019)

J.F. Voerman vermeldt dat de werf in 1931 aan de Zuiderstraat in Sappemeer lag.

(JS, mei 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!