Werf: N.V. Scheepswerf en Machinefabriek Weduwe J.L. Ceuvel

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Scheepswerf en Machinefabriek Weduwe J.L. Ceuvel".

Algemeen

De werfcode is: =Ceuvel2-Amsterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Hoogte Kadijk in Amsterdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 53 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 28 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1921.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1963.

Deze werf is een vervolg op de werf Wed. J.L. Ceuvel, werf Vredenhof in Amsterdam.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Ceuvel Volharding B.V. in Amsterdam.

Bijzonderheden

Op 19 augustus 1922 wordt de bestaande werf van de Weduwe J.L. Ceuvel omgezet in een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 500.000 gulden, opgedeeld in 500 aandelen van 1000 gulden. Op 2 september 1967 (na de overname door de werf De Volharding in Amsterdam-Noord, zie CeuvelVolh-Amsterdam) wordt de naam gewijzigd in "N.V. Exploitatie Maatschappij Ceuvel".)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!