Werf: N.V. L. Smit & Zn. Scheeps en Werktuigbouw

in Kinderdijk

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. L. Smit & Zn. Scheeps en Werktuigbouw".

Algemeen

De werfcode is: =LSmit-Kinderdijk
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Molenstraat 24 in Kinderdijk (Inclusief Elshout.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 156 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 60 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1880.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1973.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Fop Smit in Kinderdijk.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf IHC Smit B.V. in Kinderdijk.

Bijzonderheden

Dit was de voortzetting van de werf van Fop Smit. In 1943 opgegaan in IHC.

Er waren twee werven van Smit in Kinderdijk: Die van L. Smit en Zoon, en die van J. en K. Smit.
Ik heb hier natuurlijk alle metingen staan van schepen die gebouwd zijn door L. Smit, maar ook die metingen waarbij alleen maar vermeld staat "Smit te Kinderdijk". Die metingen heb ik OOK opgenomen bij J. en K. Smit. Met andere woorden, ze komen dubbel voor. Caveat Lector!

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!